Na odborném semináři “Invazní druhy rostliny” byl 13/11/2017 v Českých Budějovicích prezentován příspěvek s názvem “Detekce a monitoring invazních rostlin metodami dálkového průzkumu Země” v rámci Jihočeských dní s Krascem.