Hlavní řešitel                                                         

Botanický ústav AV ČR v.v.i.
Odd. GIS a DPZ
Zámek 1
25243 Průhonice
Jana Müllerová
tel: +420 271015207
e-mail: jana.mullerova(at)ibot.cas.cz

Tomáš Bartaloš
Josef Brůna
Anna Větvičková
Jan Svoboda

Partner

Letecký ústav VUT Brno
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno
Petr Dvořák
e-mail: dvorak.p(at)fme.vutbr.cz