DPZ (DÁLKOVÝ PRŮZKUM) A OBIA (OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS)

Pro stanovení optimální metodiky detekce invazních druhů byly testovány různé způsoby klasifikace, a to pixelově orientovaný model (založený na spektrálních charakteristikách), objektově orientovaný model (založený na analýze spektrálních, texturálních, tvarových, kontextuálních a temporálních příznaků) a kombinace obou pro špatně detekovatelné druhy. Pro zkoumání možností detekce byly využity další datové zdroje, jako jsou komerčně dostupné multispektrální družicové (Pleiades, World-View, Sentinel 2) a letecké snímky. Data z různých zdrojů a data multitemporální budou kombinována. V procesu klasifikace byly využity i kontextuální informace o preferencích, ekologických nárocích a invazním chování druhů.