BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR v.v.i.

Tým Botanického ústavu spojuje Oddělení GIS a DPZ s Oddělením ekologie invazí a vytváří tak ideální zázemí projektu díky širokým zkušenostem s ekologií invazních druhů a prací s daty DPZ. Jednotliví členové týmu se již dlouhou dobu věnují jak problematice invazních druhů v terénu tak problémům detekce a monitoringu pomocí historických leteckých snímků a družicových dat. 

Oddělení GIS a DPZ
Oddělení ekologie invazí

Jana Müllerová
Hlavní řešitelka projektu, dlouhodobě se zabývá aplikací metod GIS a DPZ ve vegetační ekologii a studiu krajiny, především detekcí invazních druhů pomocí DPZ. Specializuje se na bolševník velkolepý.

Tomáš Bartaloš
Zabývá se dálkovým průzkumem Země a zpracování dat z UAV.

Josef Brůna
Expert na GIS a DPZ, specializuje se na objektově orientovanou klasifikaci obrazu. V projektu se zabývá především vyhodnocování dat DPZ, ale podílí se i na řešení dalších částí projektu, např. sběru dat v terénu.

Anna Větvičková

Má na starosti hledání terénních lokalit a správu dat o výskytu druhů.

Jan Svoboda

Zabývá se zpracováním dat GNSS a korekcemi obrazu.

Michaela Vítková

Zabývá se studiem invazních druhů, jejich ekologických nároků, vlivu na okolní vegetaci a půdu, a možnostmi likvidace. V projektu má na starosti terénní sběr dat a podílí se na přípravě podkladů pro detekci a komunikaci s ochranou přírody jako potenciálním uživatelem. Dlouhodobě se specializuje na trnovník akát.

LETECKÝ ÚSTAV VUT v BRNĚ

Letecký ústav se zabývá vzděláváním v oblasti letectví, výzkumem a zkoušením letadel a letecké techniky. Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem, výrobou a provozováním pilotovaných i bezpilotních letounů. V rámci projektu zajišťujeme získávání dat pomocí bezpilotních letounů a vyvíjíme bezpilotní systém optimalizovaný pro získávání dat o invazních rostlinách. Letecký ústav je součástí Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně.

Letecký ústav VUT v Brně
Vysoké učení technické v Brně

Petr Dvořák
Řešitel projektu za VUT v Brně, má více jak 20 let zkušeností s bezpilotními prostředky. Kromě vývoje a systémové integrace bezpilotních prostředků se profesně věnuje numerické aerodynamice, aerodynamické optimalizaci a aktivnímu řízení proudu.