Jana Mullerová přednášela o využití satelitních a UAS dat pro monitoring rostlinných invazí na webináři Space Opportunities for Climate Challenges: Biodiversity & Plant Health (2. 12 2020). Webinář organizovala EURISY, což je mezinárodní asociace propojující evropské organizace zabývající se či mající zájem o vesmírné aktivity. To jsou zejména vesmírné a jiné vládní organizace a agentury, vědeckovýzkumné a vzdělávací organizace a soukromý sektor.