Author: Jana

Jana Mullerová talked about application of satellite and UAS data for monitoring of plant invasions during the webinar Space Opportunities for Climate Challenges: Biodiversity & Plant Health (2. 12 2020). The webinar was organized by EURISY, an international association gathering space agencies, international organisations, research institutions, and private businesses involved or interested in space-related activities […]

Read more

Jana Mullerová přednášela o využití satelitních a UAS dat pro monitoring rostlinných invazí na webináři Space Opportunities for Climate Challenges: Biodiversity & Plant Health (2. 12 2020). Webinář organizovala EURISY, což je mezinárodní asociace propojující evropské organizace zabývající se či mající zájem o vesmírné aktivity. To jsou zejména vesmírné a jiné vládní organizace a agentury, […]

Read more

Jana Mullerová presented our research during the EUROSITE Annual Meeting “‘Zooming’ in on European natural site management – from plan to action!” (2 to 5 November 2020). International network of EUROSITE aims to connect both non-governmental and governmental natural site managers at European scale, sharing information on nature conservation including good practices through organizing webinars, […]

Read more

Jana Mullerová referovala o našem výzkumu na výroční konferenci EUROSITE “‘Zooming’ in on European natural site management – from plan to action!” (2. – 5. 11 2020). Mezinárodní síť EUROSITE slouží k propojení evropských nevládních a vládních organizací zabývajících se ochranou přírody, kterým prostřednictvím webinářů, seminářů a kurzů zprostředkuje odborné informace a přináší příklady dobré […]

Read more