Author: invazadm

Projektový tým představil projekt využití RPAS pro plánovanou detekci a monitoring invazních rostlin na workshopu v Telči pořádaném ČVUT Praha. Workshop se konal v prostorách ČVUT v historickém centru Telče ve dnech 11.–12. listopadu 2014. Odborná akce zahrnovala aktuální příspěvky z oblasti DPZ, fotogrammetrie a laserového skenování, speciální sekce se pak věnovala problematice RPAS (Remotely piloted aircraft systems, starší název UAV či UAS). Prezentace […]

Read more

„LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“ V rámci konference pořádané Karlovarským krajem prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu byl diskutován aktuální stav a výhled řešení projektu likvidace invazních plodin v kraji, jenž je jeden z nejvíce zasažených krajů v rámci ČR.V rámci konference zazněla řada příspěvků týkající se metod a úspěšnosti likvidace zejména bolševníku, netýkavky a různých […]

Read more

Na podzim 2014 byl zahájen projekt detekce a monitoringu invazních plodin pomocí metod DPZ V první fázi projektu byly zahájeny přípravné práce. Kromě úvodních testovacích letů UAV na vytipovaných lokalitách pro testovací účely byly také pořizeny družicové snímky pro několik území zejména na SZ Čech. Součástí přípravných prací bylo vytvoření webového projektového portálu, který bude […]

Read more